De Pallas- app: zorg voor de zorgenden

De Pallas- app: zorg voor de zorgenden

Zorgen voor kinderen die levensbedreigend ziek zijn, is zorg bieden aan gezinnen die alle zeilen bij moeten zetten om er ‘het beste van te maken’. De zorg is intensief en vergt veel van de betrokkenen. Het risico van een burn-out is hierbij groot, maar niet als het aan De Pallas ligt. De Pallas is een eigentijdse app voor zorgenden -  zorgverleners, mantelzorgers en vrijwilligers - om hun, vaak, intensieve zorg te ondersteunen. De app ondersteunt zelfregie om veerkrachtig te blijven en door middels de app te reflecteren op de zorg, wordt deze verder verbeterd. De Pallas is ontwikkeld voor de kinderpalliatieve zorg, maar goed aan te passen voor andere specifieke doelgroepen.

Hulp voor zorgverleners

Uit het afstudeeronderzoek van Saskia Klok (masterstudent Industrieel Design aan de TU Delft, 2014) is gebleken dat zorgverleners vaak reflecteren op de geboden zorg en hoe dit beter kan. Er wordt echter meestal niet gereflecteerd op wat de situatie met hen zelf heeft gedaan en waarom. Hierdoor worden situaties niet helemaal verwerkt en laten zorgverleners kansen liggen om te leren om beter met situaties om te gaan. Daarnaast kunnen hulpverleners vaak hun verhaal niet kwijt, vooral in situaties waar geen directe collega’s aanwezig zijn zoals in de thuiszorg. Ze zijn vooral bezig met ‘hun gezinnen’ en maken zich druk over de belasting van het kind en gezin en komen niet toe aan de aandacht voor zichzelf om het gezond vol te houden en nog beter te doen. En dat is wel wat we deze groep gunnen.

Zelfreflectie-tool voor zorgenden
In nauwe samenwerking met de praktijk is de app ‘De Pallas’ ontworpen om zorgenden te helpen hun verhaal kwijt te kunnen, stil te staan bij hun emoties en hierop te reflecteren. De Pallas bestaat uit kleine opdrachtjes die de zorgenden op een laagdrempelige, makkelijke manier door de verschillende fasen van reflectie helpt. Vlak na de situatie kunnen zorgende hun verhaal kwijt door de situatie te beschrijven en stil te staan bij hun eigen gevoel. Op een later moment kunnen ze op de situaties terugkomen en reflecteren waarom deze situaties hen zo raakt. In de derde stap wordt een gezamenlijke face-to-face reflectie met collega’s ondersteund om ook van hun ervaringen te leren en de eigen reflectie te verdiepen. Als laatste worden zorgenden herinnerd aan hun inzichten in nieuwe vergelijkbare situaties om zo ook de inzichten in praktijk te brengen.  


 

Interesse?
Nieuwsgierig om mee aan de slag te gaan? De Pallas is nu beschikbaar in de app-stores van Android en iOS. Komend half jaar willen we leren van de feedback van gebruikers, interesse om hieraan mee te werken? Meld je dan aan met naam, functie en emailadres bij Stephanie Vallianatos: s.vallianatos@kinderpalliatief.nl