Georgische delegatie brengt werkbezoek aan Nederland

Georgische delegatie brengt werkbezoek aan Nederland


Georgische delegatie brengt werkbezoek aan Nederland

Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg heeft 17, 18 en 19 juni jl. een delegatie uit Georgië ontvangen. De groep bestond uit een parlementslid, het hoofd van het departement gezondheidszorg van het ministerie van Volksgezondheid en een medisch adviseur, een advocaat, een pijnspecialist en de directeur en een psycholoog van het enige kinderhospice in Georgië.

Palliatieve zorg voor volwassenen en kinderen en ook hospice zorg staan in Georgië nog in de kinderschoenen. Er bestaat nog geen basisstructuur voor (kinder)palliatieve zorg en een inbedding van deze zorg in het zorgsysteem lijkt nog ver weg. Het beleid dat er is, is gericht op terminale zorg. Dankzij voorlichting en het stimuleren van bewustwording vanuit niet aan de overheid verbonden organisaties en professionals, is in januari 2017 het eerste, en tot nu toe enige, kinderhospice ‘Firefly World’ geopend. Het bestaan van dit hospice is volledig afhankelijk van fondsenwerving. Dit biedt kansen maar brengt ook een hoog risico met zich mee voor het voortbestaan.

Inspirerende bezoeken

Hospice Demeter, Villa ExpertCare Rijswijk en Kinderhospice Binnenveld hebben de Georgische delegatie hartelijk ontvangen en een rondleiding gegeven. Daarnaast was er volop gelegenheid voor het uitwisselen van kennis, ervaringen en ideeën met experts uit de palliatieve zorg voor volwassenen en kinderen. De delegatie was zeer onder de indruk van deze hospices, hoe wij in Nederland de zorg hebben georganiseerd, het opleidingsniveau van zorgprofessionals en hoe hoog de kwaliteitstandaard is. Onze totale zorgkosten zijn goed voor 13,3% van het bruto binnenlands product (bbp). Een dergelijk percentage is voor een land als Georgië ondenkbaar. Een andere geleerde les zijn de knelpunten waar wij in Nederland tegenaan lopen als gevolg van de versnippering in ons zorgstelsel.

Gebruik van opioïden

De delegatie is, naast de wens om meer te horen over het beleid in Nederland rondom (kinder)palliatieve zorg, met nog een concrete vraag naar Nederland gekomen, namelijk hoe de toegang tot opioïde analgetica voor palliatieve patiënten (volwassenen en kinderen) is geregeld. In Georgië is er namelijk een strikt beleid voor het voorschrijven van opioïden. Dit belemmert de toegang tot adequate pijnbehandeling. De wetgeving staat het gebruik van opioïden alleen toe in de laatste fase van het leven. Om bijvoorbeeld morfine te kunnen voorschrijven, moet de behandelend arts er van overtuigd zijn dat de patiënt binnen 6 maanden overlijdt. Ook de diversiteit aan opioïden die artsen tot hun beschikking hebben en hun kennis van en ervaring met de behandeling van (chronische) pijn is beperkt.

Tijdens de bezoeken aan het ministerie van VWS en de hospices is het beleid en gebruik van opioïden in Nederland toegelicht. Pijnspecialisten uit de palliatieve zorg voor volwassenen én kinderen hebben toegelicht wat de vereisten in Nederland zijn om opioïden te gebruiken, en wie deze mag voorschrijven en toedienen. Ook hebben zij hun ervaringen in de praktijk gedeeld over het gebruik van opioïden en de noodzaak van het gebruik van opioïden om kwaliteit van leven en sterven te borgen. Aan tafel ontstond ook het gesprek over de dunne scheidslijn, in de ogen van de gasten, tussen palliatieve sedatie en euthanasie. Waar in Nederland de beroepsgroep verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van richtlijnen en protocollen voor medisch handelen, wordt in Georgië het beleid bepaald door de overheid. Een fundamenteel verschil!