Kinder Comfort Team Radboudumc Amalia kinderziekenhuis operationeel

Kinder Comfort Team Radboudumc Amalia kinderziekenhuis operationeel

 

Het Kinder Comfort Team van het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis is op 20 februari jl. officieel van start gegaan. Dit multidisciplinaire team ondersteunt zorgverleners bij het geven van palliatieve zorg aan kinderen. Kinderpalliatieve zorg is gericht op de kwaliteit van leven van kinderen die te maken hebben met een levensbedreigende of levensduurverkorte aandoening, en hun naaste familie. De zorg is gericht op het voorkomen en verlichten van lijden, door het (vroegtijdig) signaleren en aanpakken van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.

 

Er was al een team palliatieve zorg voor volwassenen, nu ook voor kinderen. Bij volwassenen gaat het tot nu toe meestal om oncologische patiënten”, zegt Marion Hermans, verpleegkundig specialist. “Bij kinderen gaat het vooral om palliatieve zorg rondom perinatologie, neurodegeneratieve ziekten, stofwisselingsziekten en in mindere mate om kanker. Bij palliatieve zorg denkt men vaak aan zorg rond het levenseinde, maar het begint al bij de diagnose van een ernstige chronische ziekte.”

Moeilijke en verdrietige periode
Het Amalia kinderziekenhuis heeft eind 2017 subsidie gekregen van de AFAS Foundation om een Kinder Comfort Team op te zetten. Dinsdag 20 februari ging het Kinder Comfort Team van start; er was een kick-off bijeenkomst voor de betrokken zorgverleners. De oprichting van het team sluit aan bij de innovatieve en persoonsgerichte zorg van het Amalia kinderziekenhuis.
 

'Ouders hebben een regierol, per situatie kijken we wat de behoeften en wensen zijn'
 

Marion: Als een kind ernstig ziek is, maken het kind, zijn broertjes en zusjes en zijn ouders een verdrietige en moeilijke periode mee. Het is belangrijk dat ouders goed ondersteund worden bij de zorg rondom hun kind. Hoe combineer je bijvoorbeeld de zorg aan je kind met school? Hoe betrek je broertjes en zusjes bij het ziekteproces? De zorg vond tot nu vaak versnipperd plaats. De aandacht van de hoofdbehandelaar gaat vaak uit naar het medische deel. Het Kinder Comfort Team kan de hoofdbehandelaar ondersteunen in de zorg op de hierboven genoemde aspecten. Ouders hebben hierin een regierol; per situatie kijken we wat de behoeften en wensen van de ouders en het kind zijn.”

Multidisciplinair
Kinderpalliatieve zorg is maatwerk en vereist een multidisciplinaire aanpak. In het Kinder Comfort Team zitten een kinderarts, kinderverpleegkundige, maatschappelijk werker, pedagogisch medewerker, geestelijk verzorger en transferverpleegkundige. Het team heeft wekelijks multidisciplinair overleg.

Marion: Het Kinder Comfort Team biedt advies en ondersteuning aan zorgverleners; binnen maar ook buiten het ziekenhuis, bijvoorbeeld aan de huisarts en thuiszorg. Het team neemt de behandeling van het kind niet over, de zorg voor kind en gezin blijft in de vertrouwde handen van de arts.”

Het Kinder Comfort Team bekijkt ook hoe ze de kinderpalliatieve zorg kunnen optimaliseren door digitale middelen in te zetten. Marion: “Ouders kunnen sinds kort beeldbellen met zorgverleners via Facetalk. Een ander punt betreft het verbeteren van de overdracht naar huis, bijvoorbeeld door de huisarts of de thuiszorg al in het ziekenhuis te betrekken voor de zorg thuis.”

Expertise, vaardigheden en kennis
Zorgverleners in het Radboudumc kunnen gebruik maken van de expertise, vaardigheden en kennis van het Kinder Comfort Team op het gebied van:
. (voorbereiden) slechtnieuwsgesprek
. besluitvormingsprocessen
. psychosociale zorg
. stappenplan palliatieve medicatie
. symptoombestrijding
. transitie naar huis
. overgang van curatief naar palliatief
. van ziektegericht naar symptoomgericht
. overgang van palliatieve fase naar terminale fase

 

Bron: Communicatieafdeling Radboudumc