Nieuwe E-learning cursus ‘Verlies en rouw in kinderpalliatieve zorg’

Nieuwe E-learning cursus ‘Verlies en rouw in kinderpalliatieve zorg’

De afgelopen maanden hebben we hard gewerkt om een nieuwe E-learning van onze internationale collega’s van het ICPCN¹ te vertalen. Deze cursus laat de deelnemer kennismaken met ‘verlies en rouw in palliatieve zorg voor kinderen’. Zo wordt het inzicht over deze onderwerpen vergroot en kunnen signalen van complexe rouw herkend worden. De cursus is bedoeld voor iedereen die werkt met kinderen met levensbedreigende of levensduurverkortende ziekte en die zich verder wil verdiepen in rouw. 

Inzet van Nederlandse experts

Het vertalen van een E-learning over dergelijke complexe onderwerpen is meer dan puur het ‘overzetten in een andere taal’. Het gaat ook om een culturele en theoretische vertaling van de inhoud naar de Nederlandse zorgcontext. Zo zien we bijvoorbeeld dat er internationaal nog sterk gebouwd wordt op het werk van Kübler-Ross over fases van rouw. Voor de historische context is dit een belangrijke theorie. Vandaag de dag baseren we ons in Nederland echter op het Duale Proces Model (Maggie Stroebe en Henk Schut, 1998), dat beschrijft hoe mensen omgaan met een ingrijpend verlies in hun leven. Dit model omschrijft rouwen als een doorlopende slingerbeweging tussen twee realiteiten; enerzijds de confrontatie met het verlies en anderzijds het aanpassen aan het nieuwe leven.
Daarnaast is, in een multicultureel land als Nederland, aandacht voor de invloed van levensbeschouwing, cultuur en religie van groot belang. Ook op dit gebied hebben we aanvullingen gedaan om de E-learning verder toe te schrijven naar de Nederlandse zorgcontext. Dit hebben we gedaan met de onmisbare hulp van verschillende experts op deze gebieden: Eline Kochen (promovendus rouwzorg in de kindergeneeskunde UMC Utrecht), Marijke Kars (Senioronderzoeker UMC Utrecht, expertise kinderpalliatieve zorg), Nette Falkenburg en Samiye Sahin-Ozturk (geestelijk verzorgers Erasmus MC - Sophia) en Sanne van der Weide en Tanja van Roosmalen (rouw- en verliesbegeleiders).  

Lancering op 25 juni
De E-learning is gelanceerd op 25 juni, de Dag van de Levensvragen. Op deze dag wordt er landelijk aandacht gevraagd voor het gesprek over levensvragen en voor geestelijke verzorging. Dit vonden wij een mooi moment om deze E-learning over verlies en rouw – en het leren aansluiten bij bijbehorende levensvragen – officieel te lanceren op al de mediakanalen van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg. Voor meer informatie kunt u de scholingspagina bezoeken.

Voor vragen over deze E-learning kunt u terecht bij opleidingscoördinator Maraliza de Haan: m.dehaan@kinderpalliatief.nl

 

¹ International Children’s Palliative Care Network