Symposium; Samenwerking maakt sterker! Next step in kinderpalliatieve zorg

Symposium; Samenwerking maakt sterker! Next step in kinderpalliatieve zorg

SAVE THE DATE! Donderdag 21 april 2022
Symposium; Samenwerking maakt sterker! Next step in kinderpalliatieve zorg

Drieluik over Steunpunt Ouders: interview met Angela van Woezik

Drieluik over Steunpunt Ouders: interview met Angela van Woezik

Het Steunpunt Ouders zou er niet zijn gekomen zonder de inzet van drie ouders. In evenzoveel nieuwsbrieven geven we hen het woord over de achtergrond...
In gesprek met de eerste verpleegkundig specialist kinderpalliatieve zorg van Nederland

In gesprek met de eerste verpleegkundig specialist kinderpalliatieve zorg van Nederland

Zeven jaar geleden begon Marinka de Groot als kinderverpleegkundige bij het Emma Thuis team*, toen het nog een pilot was. Gaandeweg merkte Marinka dat ze...
Van papier naar praktijk: werkveld geeft vervolg aan opdrachten studenten pedagogiek

Van papier naar praktijk: werkveld geeft vervolg aan opdrachten studenten pedagogiek

Tachtig derdejaars studenten van de opleiding Pedagogiek aan de Haagse Hogeschool hebben afgelopen studiejaar in het kader van de onderwijsmodule...
Lancering nieuwe E-learning cursus: Perinatale & neonatale palliatieve zorg

Lancering nieuwe E-learning cursus: Perinatale & neonatale palliatieve zorg

Het verlies van een kind tijdens de zwangerschap, bevalling, of in de eerste periode na de geboorte (perinatale sterfte) is voor ouders en betrokken...
Update CONNECT-studie: op weg naar betere ondersteuning bij zingevingsvragen van ouders

Update CONNECT-studie: op weg naar betere ondersteuning bij zingevingsvragen van ouders

Update oktober 2021

Om ouders beter te ondersteunen bij levensvragen en zorgbehoeften rondom zingeving, is vorig jaar de CONNECT-studie van start gegaan.

Hiaten in het zorgaanbod vertaald in infographic

Hiaten in het zorgaanbod vertaald in infographic

De belangrijkste hiaten in het kinderpalliatieve zorgaanbod hebben we weergegeven in een infographic.

Onderzoek naar het verbeteren van het Individueel Zorgplan, waar staan we nu?

Onderzoek naar het verbeteren van het Individueel Zorgplan, waar staan we nu?

De gegevens die nodig zijn voor het onderzoek naar het IZP zijn verzameld. De voorbereidingen voor het aanpassen van het IZP zijn begonnen.

Onderzoek naar informatiebehoefte ongeneeslijk zieke ouder en het kind

Onderzoek naar informatiebehoefte ongeneeslijk zieke ouder en het kind

Welke informatie en tools hebben ouders die komen te overlijden en hun partners nodig voor hun kind tussen de drie en twaalf jaar oud?

‘We moeten op tijd bespreekbaar maken wanneer beademing niet meer zo zinvol is’

‘We moeten op tijd bespreekbaar maken wanneer beademing niet meer zo zinvol is’

Passie voor het vak - Laura Verweij

In de rubriek ‘passie voor het vak’ vragen we zorgprofessionals wat hen drijft om zich in te zetten voor de kinderpalliatieve zorg. Deze keer is...
Nationale en internationale congressen (kinder)palliatieve zorg 2021-2022

Nationale en internationale congressen (kinder)palliatieve zorg 2021-2022

Een overzicht van de actuele planning van nationale en internationale congressen en symposia op gebied van kinderpalliatieve zorg.

Vacature Netwerkcoördinator Regio Limburg & Zuidoost Brabant

Vacature Netwerkcoördinator Regio Limburg & Zuidoost Brabant

Voor het werkgebied van NIK Limburg & Zuidoost-Brabant zijn wij per 1 december 2021 op zoek naar een: Netwerkcoördinator NIK voor 16 uur per...
‘De passie om deze gezinnen echt te ontlasten delen we enorm’

‘De passie om deze gezinnen echt te ontlasten delen we enorm’

Chantal van der Velden (afbeelding links) is coördinator van de Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in de regio’s Zuidwest en Zuidoost. Dat is ook de...
Overstromingen in Limburg treffen ook voorzieningen voor zeer ernstig zieke kinderen

Overstromingen in Limburg treffen ook voorzieningen voor zeer ernstig zieke kinderen

Een bericht van Monique Christophe, coördinator van het NIK Limburg & Zuidoost-Brabant

De overstromingen in Limburg hebben ook een aantal organisaties geraakt die zorg leveren aan “onze” kinderen!

 

Wat doet de commissie wetenschappelijk onderzoek kinderpalliatieve zorg?

Wat doet de commissie wetenschappelijk onderzoek kinderpalliatieve zorg?

Een groep van onderzoekers streeft er binnen de commissie wetenschappelijk onderzoek naar gevraagde kennis op dit gebied te ontwikkelen en bestaande kennis...
Ervaringsdeskundigen geven les in kinderpalliatieve zorg

Ervaringsdeskundigen geven les in kinderpalliatieve zorg

Zorgprofessionals hebben een cruciale rol in de kinderpalliatieve zorg. Om hen daarvan bewust te maken biedt het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg binnen...
‘Onze missie: mensen die hun baby verliezen weer in hun kracht zetten’

‘Onze missie: mensen die hun baby verliezen weer in hun kracht zetten’

Passie voor het vak - Jeannette Rietberg

In de rubriek ‘passie voor het vak’ vragen we zorgprofessionals wat hen drijft om zich in te zetten voor de kinderpalliatieve zorg. Deze keer is...
Het aanvragen, leveren en meeverhuizen van hulpmiddelen wordt makkelijker

Het aanvragen, leveren en meeverhuizen van hulpmiddelen wordt makkelijker

Het aanvragen, leveren én meeverhuizen van hulpmiddelen moet en kan beter. Het project ‘Verbeteragenda hulpmiddelen’ heeft dit als doel. Een...
Eiland hoppen – op zoek gaan naar elkaars kennis & expertise

Eiland hoppen – op zoek gaan naar elkaars kennis & expertise

E-learning Programma Kinderpalliatieve Zorg laat zorgprofessionals ‘eiland hoppen’ om kennis en expertise te delen en om deze in te zetten om...
‘Een magisch getal’

‘Een magisch getal’

Een boek over de onvoorspelbaarheid van het leven en de onvoorwaardelijke liefde voor een kind.

Zingeving als je kind ongeneeslijk ziek is

Zingeving als je kind ongeneeslijk ziek is

Jacoline, ouder van een ongeneeslijk ziek kind in gesprek met Loes, geestelijk verzorger en ethicus binnen het Kinder Comfort Team Utrecht.

Wanneer ouders te horen krijgen dat hun kind ongeneeslijk ziek is, worden zij geconfronteerd met een wereld die zij niet kennen. Er komen vragen over...
Onafhankelijk ‘Steunpunt Ouders’ gelanceerd

Onafhankelijk ‘Steunpunt Ouders’ gelanceerd

Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg lanceert op 24 juni het Steunpunt Ouders; een onafhankelijk steunpunt voor ouders/verzorgers van een ernstig...
Jaarverslag 2020 verschenen!

Jaarverslag 2020 verschenen!

2020 was een bijzonder jaar. Door de Covid-19 pandemie hebben wij ons werk noodgewdongen op een andere, meer digitale manier ingericht.

Anouchka van Miltenburg voorzitter Pilot Domeinoverstijgend Indiceren

Anouchka van Miltenburg voorzitter Pilot Domeinoverstijgend Indiceren

Het vinden en krijgen van recht op zorg, zeker wanneer die zorg uit diverse financieringsbronnen moet komen, is in Nederland een hele opgave.

1e Resultaten Pilot Domeinoverstijgend Indiceren in de kinderpalliatieve zorg

1e Resultaten Pilot Domeinoverstijgend Indiceren in de kinderpalliatieve zorg

Na een voorbereidingsfase is de pilot Domeinoverstijgend Indiceren in de kinderpalliatieve zorg op 1 oktober 2020 officieel gestart.

1234